VIBSKO laver materialer for skoler i Viborg Stift. For at tilmelde dig eller din klasse skal skolen derfor ligge i én af følgende kommuner: Viborg, Vesthimmerland, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Skive-Salling, Lemvig eller Struer kommune.

AUGUST/SEPTEMBER:

Lærerkursus: Religionsfrihed - Verden Rundt

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Rundt om i verden krænkes religionsfriheden, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner står både som krænkere og krænkede.

På kurset er der fokus på religionsfrihed i menneskerettighederne og hvilke problemstillinger, der er tale om i det møde. Oplægholderen er:

Bent Dahl Jensen, journalist og ansvarshavende redaktør ved netavisen Sameksistens

Desuden vil skoletjenestens konsulenter gennemgå det digitale undervisningsmateriale "Religionsfrihed"

Sted

VIA University College, Dalgas Allé 20, 7800 Skive (Skive lærerseminarium)

Tid

Tirsdag d. 10. september kl. 12.30-15.30

Tilmelding

Kurset er ovre. Kontakt skoletjenesten hvis kurset har interesse på vibsko@vibsko.dk .

Lærerkursus: Animerede Kalkmalerier

Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund - til menneske, deres tro og deres forestillingsverden. Projektet bevæger sig i krydsfeltet mellem tre kunstneriske udtryk: animation, kirkelig kunst i form af kalkmalerierne og nutidige visuelle udtryksformer, hvor eleverne er aktive producenter. 

Indled med dette kursus og bliv godt klædt på til at gennemføre projektet med elever! Kurset består af et foredrag og en workshop i animation. 

Lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortæller om kalkmaleriet - såvel teologisk indhold såvel som skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika. 

Leder af The Animation Learning Lab Hanne Pedersen afholder dernæst en workshop i animation og stop-motion-film og vil helt konkret introducere, hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an med eleverne.

Sted

Skive Kirkes Sognegård

Tid

Onsdag d. 4. september 2019, kl. 13-16

Tilmelding

Kurset er ovre. Kontakt skoletjenesten på vibsko@vibsko.dk hvis kurset har interesse. 

OKTOBER/NOVEMBER:

Præstekursus: Sorg og Livsmod

Kurset introducerer undervisningsmaterialet "Sorg og livsmod," som skoler arbejder med og har til formål at klæde præsten på til, hvad der er tænkt med kirkebesøget, som er foreslået i materialet.

Sted

Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A, 8800 Viborg

Tid

d. 4. oktober 2019 kl. 14-15

Tilmelding

Kurset er ovre. Kontakt skoletjenesten, hvis kurset har interesse på vibsko@vibsko.dk .

Lærerkursus: Bevægelse i Kristendomskundskab

På kurset vil der både være et teoretisk oplæg om bevægelsens betydning for elevernes læring samt en praktisk workshop. Hver workshop knytter an til et undervisningsprojekt, hvor bevægelsesaktiviteter er inddraget i kristendomsfaget i en tværfaglig sammenhæng.

Kurset indeholder et oplæg ved Ole Lund, Ph.d. i idræt, og praktiske øvelser ved Kasper Lastheim Madsen. Begge er forskere ved Imoow projektet. 

Deltagerne vælger sig på og bliver præsenteret for ét af projekterne:

- Dit og mit - hvor går grænsen? (indskoling). Bevægelsesform: Kampsporten judo, øvelser om grænser og urørlighedszone

- Håndtegn (mellemtrin). Bevægelsesform: gestikulationer, håndtegn og fagter

- Med ryggen til verden (udskoling). Bevægelsesform: tablauer, billeder i bevægelse og bodystorm

Efter workshops fremlægges kort hovedkonklusioner fra et forskningsprojekt om bevægelse og læring i religionsundervisnngen. Afslutningsvis drøftes i fællesskab muligheder og udfordringer i at anvende bevægelse i kristendomskundskabsfaget.

Sted

VIA læreruddannelsen i Silkeborg, Nattegalevej 1, Silkeborg

Tid

d. 21. november 2019 kl. 13-16.15

Tilmelding

Kurset er ovre. Kontakt skoletjenesten, hvis kurset har interesse på:

vibsko@vibsko.dk