VIBSKO laver materialer for skoler i Viborg Stift. For at tilmelde dig eller din klasse skal skolen derfor ligge i én af følgende kommuner: Viborg, Vesthimmerland, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Skive-Salling, Lemvig eller Struer kommune.

NOVEMBER 2020:

Lærerkursus: Religionsfrihed - Verden Rundt

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Rundt om i verden krænkes religionsfriheden, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner står både som krænkere og krænkede.

På kurset er der fokus på religionsfrihed i menneskerettighederne og hvilke problemstillinger, der er tale om i det møde. Oplægholderen er:

Bent Dahl Jensen, journalist og tidligere ansvarshavende redaktør ved netavisen Sameksistens

Desuden vil skoletjenestens konsulenter gennemgå det digitale undervisningsmateriale "Religionsfrihed"

Sted

Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Tid

Torsdag d. 5. november 2020 kl. 13-15

Tilmelding

Skriv en mail til vibsko@vibsko.dk

HELE SKOLEÅRET 20/21:

Lærerkursus: Animerede Kalkmalerier

Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund - til menneske, deres tro og deres forestillingsverden. Projektet bevæger sig i krydsfeltet mellem tre kunstneriske udtryk: animation, kirkelig kunst i form af kalkmalerierne og nutidige visuelle udtryksformer, hvor eleverne er aktive producenter. 

Skoletjenesten tilbyder at lave en introduktionsworkshop til projektet ude på jeres skole. Her vil det blive gennemgået, og der vil være en lille workshop i projektets animationsdel. 

Sted

på jeres skole

Tid

Det aftaler skolen og skoletjenesten i fællesskab

Tilmelding

Ring til skoletjenesten på 29 12 09 10 for at høre og aftale nærmere