Skoletjenesten i Viborg Stift arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. Vi tilbyder inspiration til undervisning og konkret undervisningsmateriale samt projekter i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab i skolen. I vores undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension samt en tværfaglig mulighed.

Vi tilbyder konsulentbistand, kurser, workshops, foredrag med mere til inspiration for både kirkefolk og skolefolk. 

Der har været skoletjenester i Danmark siden 1994. Vi er medlem af landsnetværket for de folkekirkelige skoletjenester. På hjemmesiden: www.folkekirkensskoletjenester.dk kan der læses mere herom.
Formålet er, at der sættes fokus på kristendomsfaget, og at faget bliver sat ind i en bredere faglig og kulturel sammenhæng på skolens præmisser.

Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab tilbyder undervisningsmaterialer til grundskolerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Skive, Struer, Vesthimmerland, og Viborg kommuner.