Alletiders Påske

Om undervisningsmaterialet, som eleverne arbejder med på klassen inden kirkebesøg

Målgruppe: 1.-3. klasse

Materialet inddrager de bibelske fortællinger, der knytter sig til påskebegivenhederne. Det omhandler også nadvermåltidet under gudstjenesten og de folkelige traditioner, der knytter sig til påsken. Der er desuden en lille erindringsfortælling om påske i gamle dage. 

Materialet er bygget op om syv lektioner. Mange lærere vil måske vælge ud, og derfor er det vigtigt at få talt sammen om, hvad klassen har nået. De første fire lektioner er bygget op om hhv. Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. I lektion fem foreslås et kirkebesøg (se længere nede). Lektion seks handler om påske i gamle dage, og den sidste lektion er til brug til evaluering eller repetition af det, der har været gennemgået.

Undervejs synger børnene vers fra salmen "Det var en søndag lys og grøn" - måske ét eller flere vers.

Forslag til kirkebesøg

Der foreslås et kirkebesøg i undervisningsmaterialet (5. lektion). Kirkebesøgets indhold er, at præsten fortæller om sammenhængen mellem påskemåltidet skærtorsdag aften og den kristne nadver. Det foreslås, at skolen aftaler med præsten at gennemgå nadverens indhold, fx lader eleverne se det brød og den vin, der benyttes. 

Det foreslås også, at der synges én eller flere påskesalmer. Klassen kan eventuelt have øvet på et par stykker på forhånd. Det aftales mellem lærer og præst. Det kan også være, at man aftaler, at der skal være en bevægelsesaktivitet eller en kreativ aktivitet i kirken, som hører sig påsken til. Der er bl.a. i materialet et forslag og en guide til at male æg.