Animerede Kalkmalerier

 

Om undervisningsmaterialet, som eleverne arbejder med på klassen inden et evt. kirkebesøg

Målgruppe: 4.-6. klasse

Projektet består af to dele. Eleverne skal dels lære om middelalderens kalkmalerier med udgangspunkt i fem udvalgte motiver, og dels lave en animationsfilm med inspiration fra de udvalgte kalkmalerier. Derefter er det meningen, at de kan afslutte projektet ved at vise deres film i kirken og samtale med præst/kirkekulturmedarbejder om de historier, der ligger bag. Kirkebesøget beskrives i detaljer senere.

Første del af projektet (Selve kalkmalerierne):

Først arbejdes der med børnenes umiddelbare indtryk og iagttagelse af de fem udvalgte motiver.

De fem motiver, som eleverne arbejder med er:

 

  1.  Fristelsen i ørkenen. Motivet er fra Ejsing Kirke og malet ca. 1525.
  2.  Sankt Jørgen og dragen. Motivet er fra Vor Frue Kirke i Skive og malet først i 1500-tallet
  3.  Martin af Tours og Sankt Rochus. Motivet er fra Vor Frue Kirke i Skive og malet først i 1500-tallet
  4.  Daniel i løvekulen. Motivet er fra Grinderslev Kirke og er malet ca. år 1575
  5. Jesu dåb og kvinden i farisæerens hus. Motiverne er fra Ejsing Kirke og malet ca. år 1525. Eleverne arbejder kun med Jesu dåb.

 

Der lægges vægt på, hvad det er børnene oplever – og ikke endnu noget faktuelt om motivet. Derefter kan læreren formidle til eleverne noget om kalkmaleriets historie, stil og symbolik og billedernes funktion i middelalderen. Baggrundsmateriale om kalkmalerier findes i lærervejledningen. Til sidst arbejder eleverne med opgaver, som tager udgangspunkt i motiverne, og som prøver at drage paralleller til tematikker i dag.

Anden del af projektet (Stop Motion film):

I denne del af projektet skal eleverne gruppevis lave deres egen animationsfilm. De får en kort indføring i nogle enkle teknikker og app’en ”Stop Motion.” I materialet er trykt figurerne fra kalkmalerierne. Dem kan eleverne klippe ud og bruge i deres film. De må også lave deres egne figurer. Derefter skal de skabe en film – enten tæt på den fortælling, der hører til det enkelte motiv eller mere frit. Det er op til læreren.

 

Forslag til kirkebesøg:

Det foreslås, at eleverne viser deres film i den lokale kirke. En lille krølle: så præsenteres motiverne/fortællingerne i et nyt udtryk tilbage i det element, hvor de blev skabt og oplevet i Middelalderen. Kirkebesøget kan finde sted, hvad enten kirken har kalkmalerier eller ej, og hvad enten den er ny eller gammel! I lærervejledningen foreslås følgende form på kirkebesøget:

·         Præst eller kk (kirkekulturmedarbejder) byder velkommen


·         De fem kalkmaleri-motiver vises på storskærm. Der samtales om motiverne.


·         Præst eller kk taler med eleverne om tematikker og indhold undervejs. Han/hun genfortæller eventuelt selv én af bibelfortællingerne for eleverne 


·         Præst eller kk fortæller om den pågældende kirkes udsmykning og indretning. Dette kan gennemføres, uanset om kirken er en middelalderkirke med kalkmalerier eller en moderne kirke med meget eller lidt udsmykning


·         Afrunding