Når Søskende Strides

Om undervisningsmaterialet, som eleverne arbejder med på klassen inden kirkebesøg

Målgruppe: 1.-3. klasse 

Undervisningsmaterialet indeholder genfortællinger af søskende-fortællinger fra bibelen. Nedenfor kan man se, hvilke fortællinger det er, samt den overordnede tematik, som eleverne skal arbejde med (måske når eleverne ikke at arbejde med alle fortællingerne!): 

  • Kain og Abel - misundelsen er i verden
  • Isak og Ismael - de sammenbragte børn
  • Jakob og Esau - tvillinger er heller ikke lige
  • Josef og hans brødre - fars kæledægge
  • Maria og Martha - Hvorfor er det lige mig?
  • Den fortabte søn og hans bror - når uretfærdigheden sker fyldest

 

Materialet indeholder også baggrundstekster til læreren om emnet. Alle elever får en "elevavis," som indeholder spørgsmål til den enkelte fortælling samt kunstbilleder, som der skal arbejdes med. Desuden vil skolen modtage en plakat med små moderne illustrationer af nogle søskendesituationer, som der kan samtales ud fra. Sidst i materialet nævnes teologen K. E. Løgstrup og de Suveræne Livsytringer som noget, der kan inddrages som ekstralæsning.

Det vil selvfølgelig være forskelligt, hvordan klasserne helt konkret arbejder med materialet. Men der er foreslået følgende fremgangsmåde (eksemplificeret ud fra lignelsen om Den fortabte søn):

- Læreren fortæller lignelsen

- Derefter stilles spørgsmål til eleverne ud fra fortællingen, fx "Hvorfor tror du, at den yngste søn rejser ud i verden?" osv.

- Derefter stilles spørgsmål til det kunstbillede, som er trykt i elevavisen og er tænkt i forbindelse med netop den tekst, fx "Hvordan viser Rembrandt sønnens hjemkomst?" osv.

- Derefter skal eleverne arbejde med begreber som "retfærdighed,""misundelse," "hævn" og "vrede" og sætte disse i relation til deres egen virkelighed

- Til sidst afsluttes med et lille rollespil

Dette er en skabelon for, hvordan fortællingerne gennegås. Den sidste opgave (som var et rollespil i eksemplet) varierer.

Eleverne arbejder også overordnet med den poetiske og eksistentielle betydning af den enkeltes position i en søskende folk, og får mulighed for at beskrive deres egne søskenderelationer gennem kunstneriske udfoldelser. Dertil kommer en etisk debat af den måde hvorpå søskende behandler hinanden og behandles forskelligt af andre. 

 

Forslag til kirkebesøg

Klassen besøger den lokale kirke, hvor vi foreslår, at præsten fortæller en af fortællingerne. Eleverne vil sikkert også have hørt fortællingen på klassen tidligere i forløbet. Det afklares med læreren.

Derefter kan præsten tale mere uddybende med eleverne om de bibelske søskenderelationer, som de har hørt om, samt etikken i disse - og binde fortællingerne sammen med fortællinger fra vores nutidige liv. Modsat nogle af de andre foreslåede kirkebesøg, er der ikke her en detaljeret plan for, hvordan kirkebesøget bør foregå. Det er op til præsten og læreren at planlægge besøget sammen.