Når Søskende Strides

Målgruppe: 1.-3. klasse 

Om undervisningsmaterialet

I undervisningsmaterialet arbejder elever blandt andet med bibelske søskende relationer:

  • Kain og Abel - misundelsen er i verden
  • Isak og Ismael - de sammenbragte børn
  • Jakob og Esau - tvillinger er heller ikke lige
  • Josef og hans brødre - fars kæledægge
  • Maria og Martha - Hvorfor er det lige mig?
  • Den fortabte søn og hans bror - når uretfærdigheden sker fyldest

Eleverne arbejder på klassen med den poetiske og eksistentielle betydning af den enkeltes position i en søskende folk, og eleverne kommer selv på banen i forhold til at beskrive deres egne søskende relationer gennem kunstneriske udfoldelser. Dertil kommer en etisk debat af den måde hvorpå søskende behandler hinanden og behandles forskelligt af andre. Eleverne får en plakat og hører også om teologen K.E. Løgstrups livsytringer. Derudover arbejder eleverne med kunstbilleder af de bibelske søskenderelationer. De synger også en sang af Ruben Engelhardt: ”Når søskende strides”. 

 

Forslag til kirkebesøg

Vi foreslår at man ved et kirkebesøg taler mere med eleverne om de bibelske søskenderelationer, som de har hørt om, samt etikken i disse.