Traditioner mellem liv og død

Om undervisningsmaterialet

I materialet arbejder eleverne med: Allehelgen, Halloween og De Dødes Dag (fra Mexico) - tre traditioner, der alle omhandler forskellige måder at anskue døden på. De vil lære noget om indholdet af de forskellige traditioner, og der er forskellige kreative opgaver, som knytter sig til hver tradition.

Allehelgen-afsnittet kommer omkring den katolske fejring af helgener - herunder hvad er en helgen? - og den måde, hvorpå en Allehelgensgudstjeneste foregår i den danske folkekirke i dag. Der lægges op til, at der tales om musik og salmer, der fremkalder følelser såsom sorg eller som kan hjælpe én igennem sorg. Der arbejdes desuden med lyset som symbol.    

 

Forslag til kirkebesøg

Der er ikke foreslået et kirkebesøg i materialet, men det kan være oplagt for skolen at kontakte kirken, som kan fortælle uddybende om Allehelgen og måske forklare, hvordan gudstjenesten foregår i den pågældende kirke. Måske kan man tale om døden som emne. Derfor er materialet beskrevet her. Det er helt op til præst og lærer at aftale det nærmere indhold af besøget.