FOLD EN BIBEL

- med fortællinger og tegninger

Bibelen er en af verdens mest læste bøger igennem tiden, men hvad handler den egentlig om? Hvem har skrevet den - og hvor gammel er den? I dette undervisningsmateriale vil eleverne få en grundlæggende viden om bibelen, dens oprindelse, opbygning og forskellige genrer.

Bibelen vil igennem projektet blive opdelt i otte temaer: 

Det Gamle Testamente:           

  • Loven
  • Kongerne
  • Poesien
  • Profeterne

 

Det Ny Testamente:

  • Evangelierne
  • Apostlenes Gerninger
  • Brevene
  • Åbenbaringen

 

Projektets lektioner spejler hinanden, så eleverne vil finde genkendelse og rutine i tilgangen til opgaverne. Projektet er analogt, og formidlingen sker igennem fortællinger, samtaler, leg og et kreativt produkt: en foldebog. Foldebogen er enkel at lave, og når projektet er afsluttet, vil hver elev have sin egen foldebog, hvor billeder og ord giver eleven et overblik over bibelens indhold og opbygning.

Fag

Kristendomskundskab

Målgruppe

1.-3. klasse

Fælles Mål til materialet

Praktisk info

Ingen