RITUALER I SPIL

- et projekt om fire af kirkens ritualer

Ritualer i forbindelse med særlige overgange i et menneskes liv kaldes overgangsritualer og er nogle af livets største begivenheder. Dette materiale omhandler overgangsritualerne: dåb, bryllup og begravelse, samt en anden kirkelig handling: nadver.

Materialet gennemgår de fire ritualer og vil forsøge at give eleverne et konkret indblik i, hvordan ritualerne kan forløbe i kirken. Eleverne skal efterfølgende selv lave deres egen lille fortælling om det enkelte ritual samt lære et salmevers. Illustrationerne i materialet bruges aktivt.

Efter arbejdet med undervisningsmaterialet foreslås et kirkebesøg, hvor eleverne kan høre kirkens præst sætte ord på ritualerne og se, hvor ritualerne foregår. Kirkemusikken sættes ligeledes i spil, idet kirkens organist kan medvirke og præsentere eleverne for brudstykker af den musik, der passer til de enkelte ritualer. Mange børn kan fx godt genkende "Here comes the bride" som et stykke bryllupsmusik. 

Fag

Kristendomskundskab, Musik

Målgruppe

1.-3. Klasse

Fælles Mål til materialet

Praktisk info

Skolen kan selv arrangere et kirkebesøg i sin lokale kirke eller tilmelde klassen kirkebesøg i Viborg. (Se længere nede på denne side). Hvis skolen selv arrangerer, ligger der et forslag til forløbet i kirken under fanen "Til kirken" her på hjemmesiden.

 

Ritualer i spil - kirkebesøg

Under kirkebesøget kædes ritualer og kirkemusik sammen. Der sættes ord på ritualerne i det, rum som de normalt foregår i. Undervejs introduceres orglet, og børnene lytter skiftevis til ord og musik, og der lægges op til dialog om det, de hører.

Kirkebesøget kan foregå i den lokale kirke (Se praktisk info), eller klassen kan tilmelde sig kirkebesøget i Viborg, hvor det er skoletjenesten, der arrangerer. 

Viborg-kirkebesøg:

Tilmeldte klasser her vil opleve både Viborg Domkirke og Sortebrødre Kirke under besøget, og det er meningen at de skal gå den korte tur imellem kirkerne.

Eventen varer ca. 1 time i alt. 

Bagefter er man velkommen til at besøge én af kirkerne igen med sin klasse, hvis man har god tid og gerne vil kigge på egen hånd. 

 

 

Sted

Lokal kirke eller Viborg Domkirke og Sortebrødre Kirke

Tid

Vælg mellem:

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 9.30-10.30

Onsdag d. 3. marts 2021 kl. 9.30-10.30

(lokalt arrangerer man selv, hvornår det passer)

 

 

Tilmelding

Til Viborg-kirkebesøg:

Senest d. 1. februar 2021.