ANIMEREDE KALKMALERIER

- Gamle og nyere fortællinger i kirkens kunst belyses med en tegnefilmsapp

Animér et kalkmaleri! Arbejd i krydsfeltet mellem nutidige visuelle udtryksformer: tegneserier og Stop Motion film - og kirkelig kunst i form af kalkmalerierne. Projektet tilstræber et samspil mellem mødet med et eksisterende æstetisk værk og arbejdet med selv at skabe et nyt æstetisk udtryk.

Lærerdelen indeholder baggrundmateriale om kalkmalerierne i middelalderen, introduktioner til hver af de fem kalkmalerimotiver, samt animationsregler og en guide til den centrale opgave: "Animér et kalkmaleri." Der er desuden en guide til et afsluttende kirkebesøg.

Der lægges op til et kirkebesøg som afslutning på projektet, hvor elevernes "animerede kalkmalerier" vises i den lokale kirke projekteret op på væggen. Der samtales om filmene og ligeledes om udsmykningen i den pågældende kirke. Indholdet her vil selvfølgelig variere alt efter om det er en ældre kirke med kalkmalerier eller en moderne kirke med måske meget lidt udsmykning. 

Fag

Kristendomskundskab, billedkunst, dansk, håndværk og design

Målgruppe

4.-6. klasse

Fælles Mål til Materialet

Fælles mål animerede kalkmalerier.pdf

Praktisk info

Der lægges op til et kirkebesøg i projektet. Skole og kirke aftaler selv besøget. Kirken kan læse om projektet og kirkebesøget på denne hjemmeside under "Til kirken."

Se også tilbud om lærerkursus nedenfor.

 

 

 

Kursus med workshop for lærere

Indled med dette kursus og bliv godt klædt på til at gennemføre projektet med elever! Kurset består af et foredrag og en workshop i animation. 

Lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortæller om kalkmaleriet - såvel teologisk indhold såvel som skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika. 

Leder af The Animation Learning Lab Hanne Pedersen afholder dernæst en workshop i animation og stop-motion-film og vil helt konkret introducere, hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an med eleverne.

Sted

Skive Kirkes Sognegård

Tid

Onsdag d. 4. september 2019, kl. 13-16

Tilmelding

Senest fredag d. 16. august 2019