ANIMEREDE KALKMALERIER

- Fortællinger i kirkens kunst belyses med en tegnefilmsapp

Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund - mennesker, tro og forestillingsverden. De fleste almindelige mennesker kunne ikke læse bibelen på Latin. Så deres adgang til troen var i høj grad visuel og mundtlig. 

I undervisningsmaterialet introduceres eleverne for kalkmalerierne og deres funktion og symbolik i middelalderen, og der drages paralleller til nutidige kunstformer og fortællinger. Eleverne lærer, hvordan man laver animation på en enkel og tilgængelig måde.

Materialet er velegnet til en emnedag på skolen.

Der lægges op til et kirkebesøg som en afslutning på projektet, hvor elevernes "animerede kalkmalerier" vises i den lokale kirke projekteret op på væggen. Der samtales om filmene og ligeledes om udsmykningen i den pågældende kirke. Indholdet her vil selvfølgelig variere alt efter om det er en ældre kirke med kalkmalerier eller en moderne kirke med måske meget lidt udsmykning. 

Se også forslag til introduktionsworkshop længere nede på siden her.

Fag

Kristendomskundskab, billedkunst, dansk, håndværk og design

Målgruppe

4.-6. klasse

Fælles Mål til Materialet

Fælles mål animerede kalkmalerier.pdf

Praktisk info

Der lægges op til et kirkebesøg i projektet. Skole og kirke aftaler selv besøget. Kirken kan læse om projektet og kirkebesøget på denne hjemmeside under "Til kirken."

Se også tilbud om lærerkursus nedenfor.

 

 

 

Skal vi vise jer hvordan?

Vi tilbyder at lave en introduktionsworkshop til projektet "Animerede Kalkmalerier" ude på jeres skole. Her vil projektet blive introduceret og gennemgået, og der vil være en workshop i projektets animationsdel. Varighed: f.eks. 45 min. Der skal være min. 4 lærere på kurset. Man kan evt. arrangere det sammen med en skole i nærheden.

Ring for mere info eller ønske om booking på 29120910, eller skriv til vibsko@vibsko.dk.

Sted

På skolen