KLOSTERHAVEN

Der har ligget mange klostre i det midtjyske område, og disse var engang beboet af nonner og munke. Dette liv, disse bygninger og haverne omkring med spændende urter danner grundlaget for dette projekt.

Undervisningsmateriale

Eleverne skal her lære om klostre, og de ordener, der boede eller bor i klostrene. Der fortælles om den livsførelse, der fortsat er aktuel for fx nonneordenen Birgittasøstrene i Maribo. 

Der er særligt fokus på klostrenes haver og derved faget natur/teknologi. Eleverne skal undersøge de urter, som klostrene anvendte til at afhjælpe sygdomme i middelalderen, ligesom de skal undersøge de planter, der er i deres egne haver derhjemme. 

Fag

Kristendomskundskab, Natur/teknologi, historie

Målgruppe

4.-6. klass

FÆLLES MÅL FOR KLOSTERHAVEN

Klosterhaven faellesma l.pdf

Praktisk info

Da projektet omhandler haver og urter, er det en fordel at arbejde med materialet i forår, sommer eller efterår.