LØB IGENNEM DANMARKS KIRKEHISTORIE

Projektet med inspiration i app'en "Woop" (https://www.emu.dk/modul/woop-en-jagt-med-mobil) omhandler udvalgte nedslag i Danmarks kirkehistorie. Disse nedslag udmønter sig bl.a. i et løb med poster og elevopgaver.

Undervisningsmateriale

I materialet arbejder eleverne med disse udvalgte nedslag i kirkehistorien. Det er historiske begivenheder og figurer, såsom:

  • Kristendommens komme til Danmark med Harald Blåtand og Ansgar som nøglefigurer
  • Korstogene
  • Klosterbevægelsen
  • Den danske reformation med Hans Tausen som nøglefigur
  • Hekseafbrænding
  • Grundtvig og Brorson og salmerne
  • Kirken i Danmark i dag

Eleverne vil komme til at arbejde med forskellige udtryksformer: apps, film, billeder, skuespil, litteratur og musik. Som afslutning skal eleverne på et løb, hvor skoletjenesten har lavet de spørgsmål, der skal sættes ind på hver post i førnævnte app

Der er også et tilsvarende (kortere) forløb til udskolingen

Fag

Kristendomskundskab, historie, musik

Målgruppe

4.-6. klasse

FÆLLES MÅL FOR MATERIALET

Fælles mål kirkeløb mellemtrin.pdf

Praktisk info

Der lægges op til et kirkebesøg i projektet. Skole og kirke aftaler selv besøget. Kirken kan læse om projektet og kirkebesøget på denne hjemmeside under "Til kirken."

Læreren skal selv lave løbet for eleverne ved brug af woop-appen. Det beskrives hvordan i lærervejledningen. Spørgsmål og opgaver til posterne er ligeledes i lærervejledningen.

 

Kirkehistorien i Herning - kun for skoler i Herning kommune

Til årsplanlægningen for lærere med kristendomskundskab og historie i 5.-9. klasse i Herning kommune.

Nyt undervisningsforløb med vandring og fortællinger fra de lokale kirker i Herning Kommune om kristendommens historie vil være klar fra 15. marts 2019.

Inspirationskursus for lærere afholdes 26. marts og 28. marts kl. 15.30-16.30. Sæt X i kalenderen allerede nu.

Undervisningsmaterialer vil blive lagt på Meebook og på hjemmesiden www.skoleogkirke.dk.

Kontatperson: Anna Marie Holbøll, mail: anna2346@dblit.dk