TRADITIONER - MELLEM LIV OG DØD

Et undervisningsmateriale om Halloween, Allehelgen og De Dødes Dag i Mexico

I dette materiale arbejder eleverne med tre traditioner, der alle omhandler døden og de døde. De finder alle sted om efteråret, og derfor vil det naturligvis være en oplagt periode at arbejde med materialet. Det egner sig godt til en emnedag. 

Man kan blive skræmt af døden og gøre grin med den som til Halloween. De døde kan mindes ved en højtidelig Allehelgens gudstjeneste, eller de døde kan vende tilbage og feste med os som ved De Dødes Dag i Mexico. Der findes mange måder at gribe døden an på, og der er forskellige traditioner i forskellige kulturer. 

Dette materialet er bygget op således, at de tre traditioner udgør den overordnede inddeling. Under hver tradition er der tekster, samtalespørgsmål og opgaver. Opgaverne er meget forskellige. Eleverne skal bage soul cakes, læse om helgener, skrive minder om en person, lære om lyset som symbol, lave "dødeblomster" og dekorere kranier på papir. 

La Catrina - De Dødes Dag i Mexico

Fag

Kristendomskundskab og dansk

Målgruppe

4.-6. klasse

Praktisk info

Der lægges op til et kirkebesøg i projektet. Skole og kirke aftaler selv besøget. Kirken kan læse om projektet og kirkebesøget på denne hjemmeside under "Til kirken."