Løb gennem DKs kirkehistorie

I materialet arbejder eleverne med udvalgte nedslag i Danmarks kirkehistorie. Det er historiske begivenheder og figurer. Projektet udmønter sig bl.a. i et løb med poster og elevopgaver.

Læs mere >

Religionsfrihed

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning...

Læs mere >

De syv dødssynder

 I den europæiske middelalder skabte den katolske kirke et hierarki over begrebet synd. De syv værste, de såkaldte dødssynder, var: hovmod, grådighed, vrede, lyst, fråseri, misundelse og dovenskab. 

Læs mere >

Er det helt ad helvede til?

Er det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden...

Læs mere >

Esbjergevangeliet

Esbjergevangeliet er kunstner Erik Hagens' 140 m2 store vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens verden smelter sammen.  Undervisningsmaterialet udgøres af en hjemmeside.

Læs mere >

 

Fremhævede projekter, kurser eller events samt årsplan

Årsplan 19/20

Løb gennem Danmarks kirkehistorie

Kursus i Religionsfrihed