Religionsfrihed

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning...

Læs mere >

Løb gennem DKs kirkehistorie

I materialet arbejder eleverne med udvalgte nedslag i Danmarks kirkehistorie. Det er historiske begivenheder og figurer. Projektet udmønter sig bl.a. i et løb med poster og elevopgaver.

Læs mere >

Troen på Havet

Projektets omdrejningspunkt er Havet - myterne og religioner, der knytter sig til havet, fiskernes liv og tro, samt kunstnerne, der blev inspireret af havet.

Læs mere >

I Al Evighed

Et projekt til udskolingen, der undersøger begreberne skabelse, Evigheden (efterlivet) og næste-begrebets etik i øjenhøjde med eleverne.

Læs mere >

Julen for store og små

Materialet består af 10 små forløb om: Advent, Jul i gamle dage, Juletræet, Julegaver, Juleklip, Nissen, Julemanden, Julen varer lige til påske, De skete i de dage, Vise mænd fra Østerland. 

Læs mere >

Esbjergevangeliet

Esbjergevangeliet er kunstner Erik Hagens' 140 m2 store vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens verden smelter sammen.  Undervisningsmaterialet udgøres af en hjemmeside.

Læs mere >

 

Fremhævede projekter, kurser eller events samt årsplan

Årsplan 20/21

Fold en Bibel - for 1. - 3. klasse