DE SYV DØDSSYNDER

Undervisningsmateriale

I den europæiske middelalder skabte den katolske kirke et hierarki over begrebet synd. De syv værste, de såkaldte dødssynder, var: hovmod, grådighed, vrede, lyst, fråseri, misundelse og dovenskab. 

I anledning af Aarhus 2017 var en række danske og internationale kunstnere inviterede til at gentænke de syv dødssynder i forhold til det vestlige samfund i dag. Det blev til syv markante udstillinger på syv kunstmuseer. Udstillingerne sluttede i maj 2017. Undervisningsmaterialet kan bruges uafhængigt af udstillingerne, selvom der henvises til dem i materialet. Derfor udbydes det nu også i skoleåret 19/20.

Undervisningsmaterialet omhandler hver af de syv dødssynder. Der er elevopgaver og tekster, som omhandler den kristne katolske tanke bag synderne og dødssynderne sat i relation til samfundet i dag, samt henvisninger til bibelcitater og links til artikler. Sidst i materialet er der en novelle, og med den som udgangspunkt er der desuden forslag til et afsluttende produkt.

Fag

Kristendomskundskab (og billedkunst, da materialet var knyttet til udstillinger om dødssynderne)

Målgruppe

5.-10. klasse (bemærk: også mellemtrin)

Fælles mål til materialet

Faellesma l.pdf