ESBJERGEVANGELIET

Esbjergevangeliet er kunstner Erik Hagens' store vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor disse og motiver fra nutidens verden smelter sammen. Herved stiller kunstneren en række humoristiske, provokerende og spændende spørgsmål til den, der beskuer værket.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet udgøres af en hjemmeside, som rummer en digital version af Esbjergevangeliet, elevopgaver samt baggrundsmateriale. Den digitale version af maleriet gør det muligt at zoome helt ind på de enkelte motiver i billedet.

Elevopgaverne er inddelt i trin, således at læreren har mulighed for at differentiere undervisningen. Under hvert trin tages der udgangspunkt i udvalgte motiver med tilhørende elevopgaver. Der er desuden et "kunstnerens værksted", hvor eleverne introduceres til kunstner Erik Hagens samt værkets historie og billedmæssige kontekst.

Billedtæppe - oplev værket i sin helhed 

Skoletjenesten har en reproduktion af maleriet - et billedtæppe. Vi opsætter gerne tæppet på jeres skole eller i den lokale kirke. Det opsættes normalt to uger ad gangen. Tæppet måler 20 x 2 meter og opsættes på et medbragt stativsystem, som er fleksibelt. (Se mere info længere nede på siden)

 

 

Fag

Kristendomskundskab, dansk, billedkunst, samfundsfag

Målgruppe

for alle klassetrin

Fælles mål til materialet

Se Fælles Mål for fagene, der relaterer sig til dette forløb på den tilhørende hjemmeside, under "Til Læreren"

Praktisk info

Skoler kan få tæppet udstillet. Se her på siden hvordan

Følg også med her, hvor tæppet udstilles i skoleåret 20/21. Aftal selv besøg de pågældende steder. 

 

Vil I have EsbjergEvangeliet udstillet på skolen? I kirken?

Det er muligt at få tæppet udstillet på skolen i to uger. I forbindelse med opsætning vil vi gerne lave en introduktion til tæppet og dets motiver samt give idéer til, hvordan man kan arbejde med det. Man kan som lærer selv fortælle sine elever om det efterfølgende, eller man kan aftale med den lokale præst eller kirke-og kulturmedarbejder, om han/hun vil være omviser for eleverne. 

Vi forbeholder os ret til at opslå på vores hjemmeside og på Facebook, hvor tæppet udstilles samt oplysninger på en kontaktperson fra stedet. Kontaktpersonen kan kontaktes, hvis skoler i nærheden måtte ønske at opleve tæppet. 

Kontakt os pr. telefon eller på vibsko@vibsko.dk

 

 

Opsætningssteder for EsbjergEvangeliet (liste opdateres løbende)

Der er kontaktoplysninger i denne liste, således at skoler, der arbejder med undervisningsmaterialet men ikke selv har mulighed for at have tæppet udstillet, alligevel kan opleve det. Den person, der er oplyst som kontaktperson står kun for at "booke tid." Besøgende skoler skal selv stå for at gennemgå tæppet. Men man kan i god tid kontakte skoletjenesten, der som regel laver en gennemgang af tæppet på den skole, hvor det udstilles. Så er der mulighed for som lærer at deltage der. Gennemgangen foregår på opsætningsdagen.

 

2020:

Uge 43 og 44

Tæppet udstilles på Bjerregrav Friskole. Kontaktperson: Nina Christensen, mail: nc@bjerregravfriskole.dk 

 

Uge 45 og 46:

Tæppet udstilles på Lindbjergskolen i Herning. Kontaktperson: Pia Nørgaard, mail: piax266a@dblit.dk

2021:

Uge 2 og 3:

Tæppet udstilles på Frederiks Skole, Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup J. Kontaktperson: Anne-Mette Thimm Lauritsen, mail: anne2584@viborgskoler.dk 

 

Uge 9 og 10:

Tæppet udstilles på Brattingborgskolen i Klejtrup. Kontaktperson: Anne-Marie Søgaard, mail: anne967q@viborgskoler.dk 

 

Uge 15 og 16:

Tæppet udstilles på Hornum Skole, Kirkevej 23, 9600 Aars. Kontaktperson: Mette Jensen, Mail: mett582q@vhkskole.dk