LØB IGENNEM DANMARKS KIRKEHISTORIE

Projektet med inspiration i app'en "Woop" omhandler udvalgte nedslag i Danmarks kirkehistorie. Disse nedslag udmønter sig bl.a. i et løb med poster og elevopgaver.


Undervisningsmateriale

materialet arbejder eleverne med disse udvalgte nedslag i kirkehistorien. Det er historiske begivenheder og figurer, såsom:

  • Kristendommens komme til Danmark med Harald Blåtand og Ansgar som nøglefigurer
  • Korstogene
  • Klosterbevægelsen
  • Den danske reformation med Hans Tausen som nøglefigur
  • Pietismen og oplysningstiden
  • Kirken i Danmark i dag


Eleverne vil komme til at arbejde med forskellige udtryksformer: apps, film, billeder, skuespil, litteratur og musik. Der vil desuden være forslag til produkter til prøven i 9. klasse.

Fag

Kristendomskundskab, historie, musik 

Målgruppe

7.-10. klasse 

Fælles Mål til materialet

Praktisk info

Der lægges op til et kirkebesøg i projektet. Skole og kirke aftaler selv besøget. Kirken kan læse om projektet og kirkebesøget på denne hjemmeside under "Til kirken."

Læreren skal selv lave løbet for eleverne ved brug af woop-appen. Det beskrives hvordan i lærervejledningen. Spørgsmål og opgaver til posterne er ligeledes i lærervejledningen. 

Læs også her på siden om et lokalt projekt for lærere i Herning kommune.

 

 

Kirkehistorien i Herning - kun for skoler i Herning kommune

Der er lavet et lokalt undervisningsforløb til lærere med kristendomskundskab og historie i 5.-9. klasse i Herning kommune. Forløbet indeholder vandring og fortællinger fra de lokale kirker i Herning Kommune om kristendommens historie.

Undervisningsmaterialer ligger på Meebook og på hjemmesiden www.skoleogkirke.dk.


Kontatperson: Anna Marie Holbøll, mail: anna2346@dblit.dk