RELIGIONSFRIHED - VERDEN RUNDT

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner står både som krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet - religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

Undervisningsmateriale

Sidste år besøgte FN's rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN's nye rapportør på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN's sikkerhedsråd. 

Der arbejdes på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger på klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Fag

Historie, kristendomskundskab, samfundsfag

Målgruppe

7.-10. klasse

Praktisk info

Der afholdes et lærerkursus til projektet. Se nedenfor.

Fælles mål til materialet

Fælles Mål for projektet kommer senere, ellers kontakt os for at høre mere herom.

 

Lærerkursus

Kurset har fokus på religionsfrihed i menneskerettighederne, og hvilke problemstillinger, der er tale om i det møde. Oplægholderne:

Eva Maria Lassen, Ph.d i historie og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder med speciale i religionsfrihed

Bent Dahl Jensen, journalist og ansvarshavende redaktør ved netavisen Sameksistens

Lærerkursus på VIA University College, Skive 

På kurset er der fokus på religionsfrihed i menneskerettighederne og hvilke problemstillinger, der er tale om i det møde. Oplægsholderne er Eva Maria Lassen, Ph.d. i historie og seniorforsker på institut for Menneskerettigheder med speciale i religionsfrihed, og Bent Dahl Jensen, journalist og ansvarshavende redaktør ved netavisen Sameksistens.

Sted

VIA University College, Dalgas Allé 20, 7800 Skive

Tid

Præcis dato er endnu ikke fastlagt, men det bliver i starten af skoleåret 19/20. Send os en mail, så giver vi direkte besked til dig, når vi kender dato og tid på dagen.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist kommer senere