RELIGIONSFRIHED - VERDEN RUNDT

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner står både som krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet - religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

Undervisningsmateriale

FN's rapportør for religionsfrihed besøgte for et par år siden for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN's nye rapportør på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN's sikkerhedsråd. 

Der arbejdes på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der veksles mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger på klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Lærerkursus

Se nedenfor

Fag

Historie, kristendomskundskab, samfundsfag

Målgruppe

7.-10. klasse

Praktisk info

Der afholdes et gratis lærerkursus til projektet. Se nedenfor.

Fælles mål til materialet

Fælles Mål for projektet kommer senere, ellers kontakt os for at høre mere herom.

 

Lærerkursus om Religionsfrihed

Foredragsholder Bent Dahl Jensen er journalist og tidligere ansvarshavende redaktør på netavisen Sameksistens. Han har desuden været med til at lave indholdet til projektets hjemmeside.

Med virkelige eksempler fra Danmark og verden forklarer han, hvordan religionsfrihed og religionsundertrykkelse kommer til udtryk i landene, og der sættes fokus på den nyeste lovgivning og de mest aktuelle sager om emnet.

 

 

Sted

Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Tid

Torsdag d. 5. november 2020 

kl. 13-15