TROEN PÅ HAVET

- nu og da

Urreligionerne respekterede havet, dets lunefuldhed og guddommelige kraft. Senere folkeslag så dets muligheder i form af fiskeri og rejser til nye kontinenter. Kunstnere gennem tiden har set havets tusinde farver og skildret det på lige så mange forskellige måder. Mange mennesker i Danmark har mistet livet eller været tæt på i forsøget på at beherske havet - alt sammen en udfordring for deres kristne trosliv.

I dette materiale vil alle disse forskellige måder at se havet på komme til udtryk. Derudover vil der være en nutidig kobling til havet som et tema i FN’s Verdensmål, fordi havet i dag er blevet fyldt med forurening, og dets dyreliv er truet.

Læs om tilbud om event ved havet og Bovbjerg Fyr længere nede

Fag

Kristendomskundskab, Samfundsfag og Dansk

Målgruppe

7.-10. klasse

Fælles Mål

  Praktisk info

  Spændende event for skoler i Lemvig kommune. Læs mere længere nede på siden her

  Tilbud til 7.-10. klasse i Lemvig Kommune

  Spændende guidet event i lokalområdet: besøg i Ferring Kirke, på Jens Søndergaard Museet og Bovbjerg Fyr, og vandring langs havet fra Ferring til Bovbjerg. Derudover en kreativ opgave. Klasserne vil møde forskellige fagpersoner undervejs. De fortæller lokale fortællinger om området og fiskernes trosliv, om kristne havsymboler og om havet som kunstobjekt og som tema i FNs Verdensmål.

  Eventen varer ca. 4 timer

  Sted

  Start: Ferring By. Slut: Bovbjerg Fyr

  Tid

  5. og 6. Oktober 2020. Tidspunkt følger.

  Tilmelding

  Kontakt skoletjenesten pr. telefon eller skriv til vibsko@vibsko.dk for mere info og tilmelding.

  OBS: Kun for Folke/Fri og efterskoler i Lemvig kommune.